VERONY The original corksandals

Leverings informatie

Verzendwijze en kosten


Voor de verzending van uw bestelling maken wij gebruik van kilopost van de Belgische de Post.Indien de geadreseerde niet in staat is het pakje in ontvangst te nemen, kan deze het pakje op vertoon van het door de postbode achtergelaten kaartje in het dichtsbijgelegen postkantoor ophalen.
Alle kosten voor de verzending zijn ten laste van de koper.


Leveringstermijnen


Gezien alle goederen volgens bestelling worden gemaakt, kunnen wij geen exacte leveringstermijn opgeven.
De opgegeven levertijden zijn slechts indicatief en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

 

Meest gekocht

Verony 9020
€ 105,00
Verony 9240
€ 115,00
Verony 1090
€ 100,00
Verony 20
€ 90,00
Verony 9250
€ 105,00
Verony 940
€ 86,00
Verony 7040
€ 100,00
Verony 820
€ 95,00